LapinFysioterapia

LapinFysioterapia Ky

Poropolku 13 , 96400 Rovaniemi

lapin.fysioterapia@roi.inet.fi

www.lapinfysioterapia.fi