Kotikäynnit

Kotikäynnit

Fysioterapiaa toteutetaan kotikäynteinä kotiin ja hoitolaitoksiin, mikäli kuntoutujan tilanne sitä vaatii tai se on muuten tarkoituksenmukaista. Esimerkiksi neurologiset sairaudet tai ikääntymi-sestä johtuvat liikkumisen vaikeudet voivat myös olla perusteina fysioterapian toteuttamiseen kotikäyntinä. (esim. Kelan vaativan kuntoutuksen asiakkaat ja terveyskeskuksen veteraanit)

Fysioterapeutti osallistuu tarvittaessa myös kuntoutujan kotona selviytymistä ja liikkumista helpottavien asumismuutostöiden tarpeen arviointiin ja suunnitteluun. Kotikäyntien toteutuk-sesta ja tarpeesta neuvotellaan aina tapauskohtaisesti