Fysioterapia

Fysioterapia

Fysioterapia on terapiaa, jonka keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisen toimintakykyä ja liikkumista. Fysioterapialla voidaan hoitaa esimerkiksi sairautta, synnynnäistä tai tapaturman aiheuttamaa vammaa tai alentunutta toimintakykyä. Fysioterapia hoidoilla pyritään parantamaan terveyttä tai työkykyä. Fysioterapeutti arvioi potilaan terveyden, toimintakyvyn ja liikkumisen, mahdolliset rajoitteet sekä toimintaympäristön. Tämän arvioinnin perusteella fysioterapeutti tekee yksilöllisen suunnitelman potilaalle. Fysioterapeutti tukee potilasta ja antaa parhaat mahdolliset neuvot ja ohjeet myös kotihoitoon.

Lisätietoja : www.suomenfysioterapeutit .fi