Allasterapia

Allasterapia

 

Allasterapialla tarkoitetaan vedessä tapahtuvaa liikeharjoittelua, joka koostuu yksilöllisestä ohjelmasta ja se toteutetaan terapiasuunnitelman pohjalta. Fysioterapeutti on altaassa mukana ohjaamassa kuntoutujaa.Allasterapia mahdollistaa kuntoutujalle sellaisten toimintojen ja liikkeiden harjoittelun, jotka olisivat liian haasteellisia muualla kuin altaassa. Esimerkiksi kävely kuivalla maalla saattaa olla hyvin vaikeaa tai mahdotonta, mutta altaassa se voi onnistua. Tässä terapiamuodossa käytetään apuna myös erilaisia allasvälineitä. Allasterapiaan sisältyy kuntoutujan tavoitteista ja toimintakyvystä riippuen:

• hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittavia harjoitteita (esim. uinti ja vesijuoksu)
• liikkumis- ja toimintakykyä tukevia harjoitteita
• tasapaino- ja koordinaatioharjoitteita
• lihasvoimaa ylläpitäviä ja parantavia harjoitteita
• nivelten liikkuvuutta ylläpitäviä ja lisääviä harjoitteita